تبلیغات
all round - اگر گلم بودی ، اگر حتا به بهانه سرفه كردن یك بار ادای بغض كردن در می آوردی ،‌اگر با كنایه هم به من می فهماندی كه گاهی ، فقط گاهی به من فكر می كنی ، هرگز این سفر را شروع نمی كردم...

شهریار کوچولو گفت: -کی هستی تو؟ عجب خوشگلی!
روباه گفت: -یک روباهم من.
شهریار کوچولو گفت: -بیا با من بازی کن. نمی‌دانی چه قدر دلم گرفته...
روباه گفت: -نمی‌توانم بات بازی کنم. هنوز اهلیم نکرده‌اند آخر.
شهریار کوچولو آهی کشید و گفت: -معذرت می‌خواهم.
اما فکری کرد و پرسید: -اهلی کردن یعنی چه؟
روباه گفت: -تو اهل این‌جا نیستی. پی چی می‌گردی؟
شهریار کوچولو گفت: -پی آدم‌ها می‌گردم. نگفتی اهلی کردن یعنی چه؟
روباه گفت: -آدم‌ها تفنگ دارند و شکار می‌کنند. اینش اسباب دلخوری است! اما مرغ و ماکیان هم پرورش می‌دهند و خیرشان فقط همین است. تو پی مرغ می‌کردی؟
شهریار کوچولو گفت: -نَه، پیِ دوست می‌گردم. اهلی کردن یعنی چی؟روباه گفت: -یک چیزی است که پاک فراموش شده. معنیش ایجاد علاقه کردن استhttp://shazde-koochooloo.persiangig.com/image/%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%88%20%DA%AF%D9%84%D8%B4.jpg.
تاریخ : پنجشنبه 7 شهریور 1392 | 02:36 ب.ظ | نویسنده : reza mohebi | نظرات